Hermetism – where spirituality and analysis meet

Een definitie van ‘bewustzijn’ kan zijn: het hebben van een concept / kader van hoe processen werken en samenhangen om zodoende grotere doelen te kunnen bereiken. Klinkt vaag, he?!

Deze definitie is een overeenkomst tussen mijn werk en spiritualiteit, omdat ik voor beide ik een model als kader (context) gebruik om processen (content) te begrijpen en te duiden.

In mijn dagelijks leven gebruik ik voornamelijk drie modellen (zie bijlage). Eén verklaart niet minder dan het Universum, één verklaart handelsstromen en één verklaart de structuur van een ERP software pakket. Kun jij herkennen welk model wat verklaart?

Wanneer ik de achterliggende principes en verbanden van elk model ‘ken’, word ik ‘helderziend’. Voorbij de toevalligheden en chaos van alledag ben ik namelijk in staat om orde en regelmaat van grotere systemen te zien. Op deze manier kan ik efficiënt en gericht oorzaken oplossen en grotere doelen bereiken.